Ansedel Sven Ferm

1839-1913

Född 1839-06-20 i Lerdal, Västra Götalands län, Sverige.
Död 1913-08-17 i Hogdal socken, Västra Götalands län.
folkskollärare.
Sven Ferm.
Född 1839-06-20 i Lerdal, Västra Götalands län, Sverige.
Död 1913-08-17 i Hogdal socken, Västra Götalands län.
folkskollärare.

f Gabriel Nils Nilsson.
Född 1802-03-13 i Lerdal, Västra Götalands län, Sverige.ff Nils Persson.
Född omkring 1764.

Ämbetsman Äm. 1801-12-02 i Lerdal socken, Västra Götalands län, Sverige.

   
 
   
 

fm Malin Jakobsdotter.
Född 1776 i Lerdalsholm.


   
 
   
 

m Kjerstin Helgesdotter.
Född 1796-10-20 i Gesäter socken, Västra Götalands län, Sverige.
Död 1864.


mf Helge Andresson.
Född 17??.


   
 
   
 

mm Anna Eriksdotter.
Född 17??.


   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Pastoratskod: 080903
Namn: förr Skede (SCB 1880).
Indelning: tidigt införlivat Rällen,
omkring 1670 utbrutet Strömstad,
1952 indelad i två kbfd: Skee kbfd och Krokstrands kbfd, 1966-09-30 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Pastorat: -1810 Skee och Tjärnö,
1811-1922 Skee, Tjärnö och Strömstad,
1922-05-01- Skee och Tjärnö.
Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: 1693-.

Rosenberg 1882:
Skee. (Skede, Ske.) Sn i Vette hd, Göteborgs och Bohus län, kring Strömstad, både n. och s. om staden nående fram till Kattegatt och äfven omfattande några öar, ehuru den här liggande skärgården hufvudsakligen tillhör Tjernö sn. 2,345 qv.-mil, hvaraf land 2,282 (öarne deraf 0,035) eller 52,807 tnld, 134 3/4 mtl, 5,246 inv., 2,627,600 kr. fastighetsvärde. Skogbevuxen, ofta vild bergsbygd, såsom i ö., der en betydlig, nästan obebodd fjellrygg tränger norrut och skiljer Bohuslän från Norge, som ligger till på ö. sidan; längst i n.o. märkes Iddefjorden. Mellan bergen ligga stora och bördiga dalar, vexlande med mossar och sandmoar. De flesta sjöarnes och åarnes vatten upptages af Vettelandsån, hvilken uppgår i sjön Strömsvattnet, som mynnar vid Strömstad. Näringarne äro jordbruk, skogshandtering och fiske. Större gårdar äro Blomsholm, Kroken och Skär, samt flere boställen. Gästgifvaregårdar äro Eigst, Kollekind, Vik och Jörlof. Poststationen Skee ligger nära kyrkan och Kollekinds gästgifvaregård. 0,9 mil från Strömstad. Sn bildar med annexen Tjernö och Strömstads stadsförslg ett regalt pastorat af 1 kl. i Göteborgs stift.
Lerdal ligger i Färgelanda kommun, i Landskapet Dalsland. Lerdals socken är endast 53 kvadratkilometer stor och hade år 2000 endast 206 invånare. I 1800-talets slut hade socknen dock runt 1300 invånare, varav många utvandrade till Amerika. Vad som gör Lerdal så otroligt vackert är den dalgång som utgör nästan hela socknen. Genom hela Lerdal slingrar sig även Lerdalsälven. Högt upp på bergknallarna ser man socknens gårdar ligga utspridda längs dalgången.

Lerdals kyrka är byggd i sten och byggdes under två omgångar. Mellan 1771 och 1772 byggdes själva grundbyggnaden. Cirka 3 år senare byggde man dit kyrkans torn. Dock är tornet gjort av trä och inte sten som resten av kyrkan. Grundhusets tak är byggt med lertegel medan tornets tak glänser av kopparplåt.Gifte och barn


Gift 1868-01-03 i Skee socken, Västra Götalands län, Sverige Ella Cajsa Andersson. Född 1838-09-29 i Hagstorp, Kungälv, Sverige.
Död 1883-03-11 i Skee socken, Västra Götalands län, Sverige.

Axel Joakim Florén. Skomakare.
Född 1871-03-20 i Skee, Sverige Hagetorp.
Död 1949-07-28 i Vänersborgs Kommun, Västra Götalands län, Sverige.

Gerda Maria Ferm. Född 1882-01-23 i Hogdal socken, Västra Götalands län.

Gustaf Ferm. Född 1868-08-15 i Hunnebostrand, Västra Götaland, Sverige.
Död 1934-07-03 i Göteborgs Johanneberg, Västra Götalands län, Sverige.

Axel Emanuel Ferm. Född 1870-03-02 i Skee socken, Västra Götalands län, Sverige.

Anna Emilia Ferm. Född 1873-03-26 i Skee socken, Västra Götalands län, Sverige.

Johan Emanuel Ferm. Född 1875-03-18 i Strömstads Kommun, Västra Götalands län.
Död 1960-04-14 i Strömstads Kommun, Västra Götalands län.


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2014-01-26 av Lennart Florén med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.